ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΞΤΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΞΤΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020

ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΞΤΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2017-2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 2017-2018
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2017-2018

Ισολογισμός * Κατάσταση Αποτελεσμάτων * Προσάρτημα 01-01-17 έως 31-12-17

Ισολογισμός 2015-2016 * Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2015-2016 * Προσάρτημα πολύ μικρών Οντοτήτων 2015-2016

Ισολογισμός 2014-2015 * Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2014-2015 * Προσάρτημα πολύ μικρών Οντοτήτων 2014-2015

Ισολογισμός 2014-Κατάσταση Λογαριαμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2014-
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014-Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2014.

Ισολογισμός 2013-Κατάσταση Λογαριαμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2013-
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2013-Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2013.

Ισολογισμός 2012-Κατάσταση Λογαριαμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2012-
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012-Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2012.

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On Facebook